artikel

Ketenvorming ten behoeve van burger

Geen categorie

Ketens en netwerken zijn inmiddels in de publieke sector een bekend fenomeen. Om netwerkvorming tussen beleidssectoren te stimuleren -waardoor de dien

Ketens en netwerken zijn inmiddels in de publieke sector een bekend fenomeen. Om netwerkvorming tussen beleidssectoren te stimuleren -waardoor de dienstverlening aan de burger ook een impuls krijgt- hebben elf organisaties de handen ineen geslagen en de landelijke kennisalliantie ‘Arrangementen in ketens en netwerken’ opgericht. Zes andere organisaties hebben zich inmiddels aangesloten, waaronder het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) en het Kwaliteitsbureau Politie.
Er worden werkbijeenkomsten gehouden voor professionals, bestuurders en wetenschappers. De resultaten worden verzameld in zogeheten kenniskaarten. Inmiddels zijn er tien lessen voor ketenprogramma’s geformuleerd en zullen veertien best practices worden geselecteerd. Zie ook: www.management-centrum.com/diensten/ketenmanagement en www.keteninformatisering.nl.

Reageer op dit artikel