artikel

Ministerraad stemt in met Decembernota waterbeheer

Geen categorie

De Ministerraad heeft de Decembernota 2005 aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin wordt een tussenstand gegeven van de maatregelen die tot 2015 moeten

De Ministerraad heeft de Decembernota 2005 aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin wordt een tussenstand gegeven van de maatregelen die tot 2015 moeten worden genomen om een goede kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater te garanderen. Uitgangspunt is dat bij ongewijzigd beleid klimaatverandering zorgt voor meer wateroverlast.
De Decembernota 2005 geldt ook als een eerste aanzet voor een pragmatische, haalbare en betaalbare invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn verplicht tot internationale samenwerking binnen stroomgebieden. Het nationale beleid moet zodanig zijn dat het aansluit bij Europese beoordelings- en meetmethoden om een gelijk speelveld voor bedrijven en burgers te bevorderen. De Decembernota 2005 is de eerste in een reeks van drie nota’s ter voorbereiding van stroomgebiedsbeheersplannen. Zie ook: www.waterbeheer.pagina.nl.

Reageer op dit artikel