artikel

Nog geen ISO 22000-certificaten

Geen categorie

De Nederlandse vertaling van de nieuwe NEN-EN-ISO 22000 is verschenen. Deze norm is een vertaling van ISO 9000:2000 voor de voedselproducerende bedrij

De Nederlandse vertaling van de nieuwe NEN-EN-ISO 22000 is verschenen. Deze norm is een vertaling van ISO 9000:2000 voor de voedselproducerende bedrijven en heeft tot doel alle nationale normen voor voedselveiligheidssystemen te verenigen onder één noemer. Er is niet gekozen voor een opsomming van de basisvoorwaarden zoals in “Eisen voor een op HACCP gebaseerd veiligheidssysteem”. Daarmee is het onzeker of de detailhandel ISO 22000 zal accepteren; de British Retail Code versie 4 en de IFS geven namelijk wel gedetailleerde voorschriften voor een hygiënische werkomgeving. Het wachten is nu op ISO 22003, de certificatienorm. Zolang die er nog niet is, zijn er ook formeel geen accreditaties mogelijk voor ISO 22000-certificatie.

Reageer op dit artikel