artikel

Bindende afspraken over de kwaliteit in de zorg

Geen categorie

Op voorstel van minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross (VWS) heeft het kabinet de brief ‘Kwaliteit van de zorg: hoog op de agenda’ naar de Twee

Op voorstel van minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross (VWS) heeft het kabinet de brief ‘Kwaliteit van de zorg: hoog op de agenda’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat dat om de kwaliteit te verbeteren alle sectoren in de zorg nietvrijblijvende afspraken moeten maken over kwaliteitsprogramma’s. De kwaliteit van de zorg moet meetbaar zijn. Er moeten bindende normen zijn voor de veiligheid. Zorg die niet aan deze normen voldoet, mag niet worden geleverd. De minister kan belangrijke veiligheidsnormen in de wet opnemen. Zorgpartijen moeten toezicht houden op elkaar. De Inspectie voor de Volksgezondheid toetst de resultaten van de afspraken. Zie ook: www.zonmw.nl en www.igz.nl.

Reageer op dit artikel