artikel

Convenant PCPF en De Friesland Zorgverzekeraar

Geen categorie

Het Patiënten Consumenten Platform Fryslân (PCPF) en De Friesland Zorgverzekeraar gaan nog nauwer samenwerken om de dienstverlening aan de patiënt te

Het Patiënten Consumenten Platform Fryslân (PCPF) en De Friesland Zorgverzekeraar gaan nog nauwer samenwerken om de dienstverlening aan de patiënt te verbeteren. In een onlangs gesloten convenant is besloten dat elk jaar een gezamenlijk werkplan zal worden opgesteld. Het PCPF kan nu meer invloed uitoefenen op de zorginkoop. Ook ziet het PCPF meer mogelijkheden om de informatievoorziening aan de zorgvragers verder te optimaliseren. De Friesland Zorgverzekeraar wil de kennis van de PCPF vooral benutten voor verbetering van de zorginkoop zowel ten aanzien van kwaliteit, doelmatigheid als innovatie. Zie ook: www.patientenfriesland.nl en www.npcf.nl.

Reageer op dit artikel