artikel

Gebruik richtlijnen verpleeg- en verzorgingshuizen zinvol

Geen categorie

De AVVV (Algemene Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden) implementeerde samen met TNO Kwaliteit van Leven twee richtlijnen in verpleeg- en

De AVVV (Algemene Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden) implementeerde samen met TNO Kwaliteit van Leven twee richtlijnen in verpleeg- en verzorgingshuizen: ‘Bejegening en begeleiding CVA-getroffenen en hun naastbetrokkenen’ en ‘Zorg bij een verstoord slaap-waakritme’. De invoering vond plaats in zes instellingen.
De conclusies uit het onlangs verschenen evaluatierapport zijn positief. Verpleegkundigen en verzorgenden vonden de richtlijnen belangrijk voor hun werk. Ze geven aan dat ze bewuster en systematischer gingen observeren en beter onderbouwd problemen van cliënten aanpakten. De implementatie leverde veel inzichten op over hoe richtlijnen voor verpleeg- en verzorgingshuizen het beste ingevoerd kunnen worden. Zie ook: www.avvv.nl en www.zorgvoorbeter.nl.

Reageer op dit artikel