artikel

Productieverlies door vertrek ouderen op werkvloer

Geen categorie

Veel kwaliteit, en dus productiviteit, dreigt verloren te gaan op de werkvloer als het beleid voor ouderen ongewijzigd blijft. Deze waarschuwing uitte

Veel kwaliteit, en dus productiviteit, dreigt verloren te gaan op de werkvloer als het beleid voor ouderen ongewijzigd blijft. Deze waarschuwing uitte staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken tijdens een bijeenkomst waar twaalf proefprojecten werden gelanceerd om oudere werknemers meer en langer aan het werk te houden. Van Hoof constateert dat het werkgevers vaak ontbreekt aan kennis en middelen om een leeftijdsbewust personeelsbeleid te voeren. Volgens hem krijgen sommige sectoren al in 2007 te maken met de problemen van een vergrijzende bevolking. Het kabinet wil stimuleren dat zoveel mogelijk mensen door blijven werken tot de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar. Zie ook: www.servicepuntmkb.nl

Reageer op dit artikel