artikel

Amsterdamse welzijnsorganisaties inefficiënt

Geen categorie

Dat is de conclusie van een onderzoek dat de Rekenkamer Amsterdam uitvoerde. Onderzocht werden de vier welzijnsinstellingen van de stadsdelen Amsterda

Dat is de conclusie van een onderzoek dat de Rekenkamer Amsterdam uitvoerde. Onderzocht werden de vier welzijnsinstellingen van de stadsdelen Amsterdam-Noord, Geuzenveld-Slotermeer, Oost-Watergraafsmeer en Westerpark. De instellingen maken het effect van hun beleid niet altijd goed meetbaar. Volgens de onderzoekers hebben partijen er belang bij dat dit mistig blijft. Zolang er geen eisen worden gesteld, is er ook geen prikkel tot meer efficiëntie. Met de komst van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) -zo voorspelt de Rekenkamer Amsterdam- zal de ‘verzakelijking’ binnen de welzijnssector toenemen. Dan zullen welzijnsorganisaties het nut van hun activiteiten duidelijk moeten maken. Zie ook: www.rekenkamer.nl en www.brancherapporten.minvws.nl.

Reageer op dit artikel