artikel

Bureau BIOS bevordert integriteit bij overheden

Geen categorie

Overheden zijn verplicht een integriteitsbeleid op te stellen. Zo moet elke overheidsorganisatie bijvoorbeeld een gedragscode hebben voor goed ambteli

Overheden zijn verplicht een integriteitsbeleid op te stellen. Zo moet elke overheidsorganisatie bijvoorbeeld een gedragscode hebben voor goed ambtelijk handelen. Het nieuwe bureau BIOS (Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector) helpt hen bij het ontwikkelen van zo’n beleid. BIOS ontwikkelt ook integriteitsinstrumenten en zorgt voor kennisuitwisseling. Verder gaat het de voorlichting organiseren en workshops, lezingen en trainingen geven.
Voor meer informatie: www.integriteitoverheid.nl. Op deze site is ook de Integriteitsinfrastructuur te vinden, een beleidsmodel met voorbeelden en bijbehorende instrumenten. Zie verder ook: www.minbzk.nl/openbaar_bestuur/integriteit.

Reageer op dit artikel