artikel

Geloof bevordert duurzaam ondernemen

Geen categorie

Roomskatholieke ondernemers en ondernemers die geen geloof aanhangen, zijn meer georiënteerd op het maken van winst dan protestantse en evangelische o

Roomskatholieke ondernemers en ondernemers die geen geloof aanhangen, zijn meer georiënteerd op het maken van winst dan protestantse en evangelische ondernemers. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Tilburg onder 470 ondernemers van diverse religieuze achtergronden over hun visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).
Evangelische ondernemers zetten zich bovengemiddeld in voor goede doelen. Maar zij zetten zich minder in voor het bieden van gelijke kansen aan bijvoorbeeld vrouwen en allochtonen. Vooral roomskatholieke ondernemers geven mvo vorm via hun personeelsbeleid omdat personeelsbeleid een positieve invloed heeft op het bedrijfsresultaat. Zie ook: www.northernway.org/workplace.html en www.spu.edu/depts/sbe/cib/index.htm.

Reageer op dit artikel