artikel

Nieuw bodembeleid komt op gang

Geen categorie

Begin dit jaar trad de nieuwe Wet Bodembescherming in werking. Het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit ligt nu klaar voor kritiek en commentaar. Gemeenten e

Begin dit jaar trad de nieuwe Wet Bodembescherming in werking. Het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit ligt nu klaar voor kritiek en commentaar. Gemeenten en waterschappen krijgen veel meer speelruimte bij het gebruik van vervuilde grond en bagger in de bouwsector. Verontreinigde grond mag opgehoogd worden met verontreinigde grond, zolang de kwaliteit per saldo maar niet verslechtert. Dit zogeheten standstill-principe is tot op stoffenniveau geregeld, dat wil zeggen de optelsom wordt per stof gemaakt.
Het Besluit Bodemkwaliteit bevat een groot aantal normen, stoffenlijsten en toetsingskaders, waar de decentrale overheden rekening mee moeten houden bij de beoordeling van elk project waarbij grond of bagger in het geding is als bouwstof. Zie ook: www.vrom.nl onder dossier ‘bodem’.

Reageer op dit artikel