artikel

Bedrijven moeten betalen voor milieuschade

Geen categorie

Vanaf 2007 kunnen bedrijven die ernstige schade toebrengen aan natuur of milieu hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Dat is het gevolg van een nieuw

Vanaf 2007 kunnen bedrijven die ernstige schade toebrengen aan natuur of milieu hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Dat is het gevolg van een nieuwe Europese regeling, waar de ministerraad mee heeft ingestemd. De nieuwe regels verplichten bedrijven die risicovolle activiteiten verrichten om maatregelen te nemen om schade te voorkomen en te herstellen.
Dit geldt voor bijvoorbeeld schade aan de bodem in geval van risico voor de volksgezondheid of schade aan de natuur als er negatieve effecten zijn voor beschermde soorten of de natuurlijke habitat. De Europese regeling moet uiterlijk op 30 april 2007 in Nederlandse wetgeving zijn omgezet. Zie ook: www.europa.eu/pol/env/index_nl.htm en www.vrom.nl/pagina.html?id=10544.

Reageer op dit artikel