artikel

ICT-problemen in non-profit

Geen categorie

Uit de ICT Productivity Monitor van Heliview is gebleken dat in de non-profitsector eenderde van de managers ontevreden is over de opslag van informat

Uit de ICT Productivity Monitor van Heliview is gebleken dat in de non-profitsector eenderde van de managers ontevreden is over de opslag van informatie in hun organisatie. Eén op de zeven is ontevreden over de snelheid waarmee informatie kan worden opgevraagd. Getwijfeld wordt er ook aan de betrouwbaarheid van het informatiebeheer. Dit alles schaadt de productiviteit volgens de ondervraagden.
Meer dan in andere sectoren wijten ze deze problemen aan de ICT. 44 procent geeft aan dat de gebruikte applicaties problemen veroorzaken. In de commerciële dienstverlening ligt volgens een kwart van de managers het probleem op ICT-gebied en worden de matige opslag en beschikbaarheid van informatie vooral veroorzaakt door organisatorische problemen. Zie ook: www.heliview.nl en www.vankennisnaarkunde.nl.

Reageer op dit artikel