artikel

Minder dan de helft AA-kantoren voldoet aan kwaliteitseisen

Geen categorie

Uit een rapport van de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA’s blijkt dat 43% van de in 2005 getoetste AA-kantoren niet voldoet aan de kwaliteitseis

Uit een rapport van de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA’s blijkt dat 43% van de in 2005 getoetste AA-kantoren niet voldoet aan de kwaliteitseisen van de NOvAA. Vooral de documentatie van werkzaamheden is een zwak punt. Volgens de NOvAA betekenen de resultaten echter niet dat de dienstverlening aan de mkb-ondernemers onder de maat zou zijn. Dat aspect maakte geen deel uit van het onderzoek.
Er is wel gekeken naar beroepseisen, vaardigheden, personeel, documentatie, rapportering, planning en uitvoering van werkzaamheden. De kantoren schieten op deze punten nog vaak tekort en werden daar door de toetsers op aan gesproken. De NOvAA wil nu een aanvullend beleid ontwikkelen om de kwaliteit te verbeteren. Zie ook: www.afm.nl/marktpartijen/default.ashx?FolderID=897 en www.novaa.nl/8536.html.

Reageer op dit artikel