artikel

Norm voor risicomanagement in ontwikkeling

Geen categorie

Deze norm waar de ISO momenteel aan werkt, moet een wereldwijde basis leggen voor alle vormen van risicomanagement. Dit maakt een integrale bepaling e

Deze norm waar de ISO momenteel aan werkt, moet een wereldwijde basis leggen voor alle vormen van risicomanagement. Dit maakt een integrale bepaling en afweging van risico’s mogelijk, hetgeen kan leiden tot efficiencyverbetering, lagere kosten en een grotere beheersbaarheid. De eerste draft is inmiddels voorzien van commentaar, een tweede is in voorbereiding.
De ontwikkeling van de uiteindelijk norm duurt naar verwachting drie jaar, maar de basisprincipes zijn al veel eerder bekend en te gebruiken. Managementsystemen voor risicomanagement zullen volgens de norm kunnen worden gecertificeerd. Zie ook: www.genootschapvoorrisicomanagement.nl en www.iso.ch.

Reageer op dit artikel