artikel

VN-uitgangspunten voor duurzame investering

Geen categorie

Kofi Annan heeft ter benadrukking van de introductie van de New Principles for Responsible Investment op de beurs van New York op 27 april jl.

Kofi Annan heeft ter benadrukking van de introductie van de New Principles for Responsible Investment op de beurs van New York op 27 april jl. de openingsbel geluid. De zes principes voor verantwoord investeren vormen het eerste wereldwijde handvest voor investeringsstrategieën waarin aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid en goed bestuur centraal staat.
Inmiddels hebben vele milieugroepen sceptisch gereageerd op de principes vanwege het niet-dwingende karakter ervan. Andere commentatoren zijn positiever, zij menen dat de principes een grotere mate van betrokkenheid uitstralen dan voorgaande initiatieven. Zie ook: www.mvo.mkb.nl en www.unglobalcompact.org.

Reageer op dit artikel