artikel

Wachtlijsten in de zorg kunnen korter

Geen categorie

Jurriaan Oudhof (VU Amsterdam) onderzocht in zijn proefschrift de wachtlijstproblematiek in de zorg. Een opvallende onderzoeksbevinding is dat patiënt

Jurriaan Oudhof (VU Amsterdam) onderzocht in zijn proefschrift de wachtlijstproblematiek in de zorg. Een opvallende onderzoeksbevinding is dat patiënten met de meeste klachten doorgaans niet eerder aan de beurt zijn. Daarom zou prioritisering van de zorg op basis van de ernst van de klachten deels een oplossing kunnen zijn en de wachtlijsten meer aanvaardbaar kunnen maken.
Een gedifferentieerde wachttijdnorm vindt Oudhof beter dan de huidige Treeknormen die een maximum van zeven weken voorschrijven voor alle patiënten. Verder blijkt dat als patiënten vroegtijdig op de hoogte worden gebracht van de operatiedatum, zij het wachten duidelijk minder erg vinden. Zie ook: www.wachtlijsthulp.nl/opeenwachtlijstendan.htm.

Reageer op dit artikel