artikel

Fouten klantcontactcenter zijn te vermijden

Geen categorie

Veel fouten die in contactcenters worden gemaakt, zijn te vermijden. Zo worden deze afdelingen nog veel te vaak als kostenfactor gezien. Een oplossing

Veel fouten die in contactcenters worden gemaakt, zijn te vermijden. Zo worden deze afdelingen nog veel te vaak als kostenfactor gezien. Een oplossing hiervoor is de voordelen en de resultaten van goed klantcontact meer te communiceren naar medewerkers. Hoewel hun training essentieel is, blijft een follow-up dikwijls achterwege, waardoor ook niet duidelijk wordt wat trainees anders zijn gaan doen in hun werk.
Ook komt het nog te veel voor dat veranderingen worden ingevoerd, zonder de gevolgen hiervan voor het personeel in acht te nemen. Terwijl het toch deze mensen zijn die de nieuwe faciliteiten moeten gebruiken. Tot slot: als de interacties met klanten niet naar wens verlopen, wordt vaak te snel overgegaan tot outsourcing van de klantenservice. Maar outsourcing is pas zinvol als eerst de reden wordt gevonden van de lage klanttevredenheid en de vele klachten. Zie ook: www.verenigingcontactcenters.nl en www.prikpagina.nl/read.php?f=1700&i=625&t=625.

Reageer op dit artikel