artikel

Innovatiemanagement in projectmatige bedrijven kan beter

Geen categorie

Op donderdag 22 juni jl. promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Floortje Blindenbach-Driessen op haar proefschrift “Innovatiemanagement in

Op donderdag 22 juni jl. promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Floortje Blindenbach-Driessen op haar proefschrift “Innovatiemanagement in projectmatig werkende bedrijven”. Een van haar onderzoeksbevindingen luidt dat projectmatig werkende bedrijven, zoals bouwbedrijven of IT-bedrijven, even goed nieuwe producten of diensten kunnen ontwikkelen als massaproductiebedrijven.
Zij hebben echter voor het invoeren van vernieuwingen een andere manier van managen nodig dan momenteel in de literatuur wordt beschreven. Zo zouden bijvoorbeeld experts uit één discipline, die nu nog verspreid over verschillende projecten werken, meer moeten samenwerken. Zie ook: www.nieuweproductenbedenken.nl en www.innoverendoejezelf.nl.

Reageer op dit artikel