artikel

Veel managers slecht voorbereid op hun taak

Geen categorie

Vier van de tien ondervraagden uit een onderzoek van het Amerikaanse bureau Right Management Consultants beoordeelden het trainingprogramma voor poten

Vier van de tien ondervraagden uit een onderzoek van het Amerikaanse bureau Right Management Consultants beoordeelden het trainingprogramma voor potentiële managers als onvoldoende. Managers blijken vaak gepromoveerd te worden zonder dat goed duidelijk is wat hun takenpakket inhoudt en of ze wel geschikt zijn voor die functie.
De grootste fout die ondernemingen maken, is het niet voldoende definiëren en ook evalueren van succesvolle resultaten. Vier van de tien ondernemingen maken zich hieraan schuldig. Veel bedrijven doen een beroep op assessmentbureaus voor het beoordelen van kandidaten, wat veel geld kost. Deze kosten zijn gering vergeleken bij de kosten om een slecht functionerende werknemer te vervangen. Zie ook: www.prestatiesturing.nl.

Reageer op dit artikel