artikel

Wmo verhoogt administratieve lasten

Geen categorie

Op dit moment kopen ruim dertig zorgkantoren de zorg in die valt onder de Awbz. Vanaf 2007 bij het in werking treden van de Wmo (Wet maatschappelijke

Op dit moment kopen ruim dertig zorgkantoren de zorg in die valt onder de Awbz. Vanaf 2007 bij het in werking treden van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zullen gemeenten een deel van deze taak -de inkoop van de huishoudelijke zorg- overnemen. Adviesbureau KPMG voorspelt dat de Wmo zal zorgen voor meer wachtlijsten en een aanzienlijke verhoging van de administratieve lasten voor zorgaanbieders en gemeenten. Dat staat in de onlangs verschenen publicatie ‘Brancheverkenningen van de gezondheidszorg’. KPMG voorspelt eveneens dat gemeenten en zorgkantoren zullen proberen zorgkosten op elkaar af te schuiven. En dat als het financieel wat minder gaat in een gemeente het niveau van de zorg zal dalen. Zie ook: www.cg-raad.nl/wmo.

Reageer op dit artikel