artikel

Charter voor een klantvriendelijke overheid

Geen categorie

Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Van Quickenborne en minister van Ambtenarenzaken Dupont van België hebben 22 juni jl. een akkoor

Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Van Quickenborne en minister van Ambtenarenzaken Dupont van België hebben 22 juni jl. een akkoord bereikt over het charter voor een klantvriendelijke overheid. In totaal bevat dit eerste Handvest voor een Klantvriendelijke Overheid dertien duidelijke en concrete afspraken.
In het handvest staat bijvoorbeeld de belofte dat burgers ook buiten de kantooruren de mogelijkheid moeten hebben overheidsdiensten te bereiken. Er staan voor alle overheidsdiensten geldende gemeenschappelijke principes in waardoor ze toegankelijker kunnen worden voor burger en ondernemer. De Ministerraad heeft inmiddels het handvest goedgekeurd. Het zal in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Zie ook: www.kafka.be en www.kwaliteitshandvesten.nl.

Reageer op dit artikel