artikel

Kwaliteit oppervlaktewater in Europa moet beter

Geen categorie

De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan voor een richtlijn waarmee de kwaliteit van het oppervlakte water in de Europese Unie moet verbeteren.

De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan voor een richtlijn waarmee de kwaliteit van het oppervlakte water in de Europese Unie moet verbeteren. Deze richtlijn stelt limieten aan de concentratie van 41 soorten pesticiden, zware metalen en andere gevaarlijke chemische stoffen. Deze limieten moeten uiterlijk in 2015 nageleefd zijn. Het richtlijnvoorstel past binnen de uitgangspunten van de Europese Commissie voor betere en transparante regelgeving. Het voorstel is alleen bedoeld voor chemische stoffen in oppervlaktewateren. Voor de bescherming van het grondwater is er inmiddels een voorstel voor een richtlijn in behandeling bij de Europese Raad en het Europese Parlement. Zie ook: www.eu-milieubeleid.nl en www.vrom.nl/pagina.html?id=21579.

Reageer op dit artikel