artikel

Meer aandacht voor kwaliteit in prestatieafspraken politie 2007

Geen categorie

In de onlangs door de ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie en de voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad gesloten prestatieafspraken ligt de na

In de onlangs door de ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie en de voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad gesloten prestatieafspraken ligt de nadruk niet meer op kwantiteit maar op kwaliteit. Zo is er meer aandacht voor overlast en geweld, de kwaliteit van de opsporing en de kwaliteit van het politiepersoneel. Ook zijn er afspraken gemaakt over het in kaart brengen van vormen van zware en georganiseerde criminaliteit. En ook over de beschikbaarheid en de mate van tevredenheid van burgers. De politieorganisaties gaan meer gebruik maken van benchmarken. Het akkoord geldt voor een periode van één jaar met een optie voor nog een jaar. Zie ook: www.politie.nl en www.minbzk.nl.

Reageer op dit artikel