artikel

MVO als opmaat naar radicale innovatie in zorgsector

Geen categorie

MVO kan een aanzet geven tot radicale innovatie in de zorgsector. Dat stelde professor Lise Kingo 28 juni in haar inaugurele rede als bijzonder hoogle

MVO kan een aanzet geven tot radicale innovatie in de zorgsector. Dat stelde professor Lise Kingo 28 juni in haar inaugurele rede als bijzonder hoogleraar Sustainability and Innovation in Health and Life Sciences-based Companies bij de Vrije Universiteit Amsterdam.
De farmaceutische industrie kan hierbij een voortrekkersrol spelen als die bedrijven erin slagen een nieuwe manier te vinden om stakeholders -patiëntenverenigingen, artsen, verzekeraars en ngo’s- bij dit proces te betrekken. Wat de farmaceutische industrie nodig heeft, is een breder businessmodel dan het traditionele model van waaruit ingespeeld kan worden op maatschappelijke veranderingen en kritiek uit de samenleving. Kingo is tevens topbestuurder van het Deense farmabedrijf Novo Nordisk. Zie ook: www.novonordisk.nl.

Reageer op dit artikel