artikel

Normen voor bemonstering afvalwater en oppervlaktewater in revisie

Geen categorie

Deze twee normen (NEN 6600-1 en NEN 6600-2) worden dit jaar nog herzien en zullen in het najaar beschikbaar komen. De kritiektermijn bedraagt drie maa

Deze twee normen (NEN 6600-1 en NEN 6600-2) worden dit jaar nog herzien en zullen in het najaar beschikbaar komen. De kritiektermijn bedraagt drie maanden. Het bleek in de praktijk dat ze op een aantal punten verouderd waren. U kunt als normgebruiker uw opmerkingen of suggesties doorgeven aan NEN, zodat daarmee rekening gehouden kan worden bij de herziening. Reacties kunt u sturen naar milieu@nen.nl. De herziening zal plaatsvinden onder leiding van de commissie ‘Monsterneming water’. Het waterschap Rivierenland doet momenteel onderzoek naar afgifte en opname van stoffen. Resultaten zullen worden meegenomen in de herziene versie van de normen. Zie ook: www.nen.nl

Reageer op dit artikel