artikel

Omvang overhead publieke sector zegt weinig over kwaliteit

Geen categorie

Een onderzoek van Berenschot bij meer dan 750 organisaties leert dat er nauwelijks een verband bestaat tussen geleverde kwaliteit en de omvang van de

Een onderzoek van Berenschot bij meer dan 750 organisaties leert dat er nauwelijks een verband bestaat tussen geleverde kwaliteit en de omvang van de overhead van organisaties in de publieke sector. Het onderzoek werd op eigen initiatief uitgevoerd bij gemeenten, uitvoeringsorganisaties, woningcorporaties en organisaties uit de zorg-, onderwijs – en welzijnssector.
Het is niet alleen zo dat er binnen de publieke sector grote verschillen bestaan in de omvang van de overhead, ook binnen de deelsectoren zijn die verschillen zeer groot. De verklaring voor de gevonden verschillen is gelegen in het feit dat het bij de meeste organisaties ontbreekt aan een norm voor de juiste omvang van de overhead. Zie ook: www.kenniscentrumbenchmarking.nl en www.overheidsmanagement.nl.

Reageer op dit artikel