artikel

Ondersteuning bij investeringsbeslissingen

Geen categorie

Vanwege de vele disciplines die bij PPS (Publiek- Private Samenwerking) projecten bij elkaar komen, is het voor publieke partijen niet eenvoudig de ju

Vanwege de vele disciplines die bij PPS (Publiek- Private Samenwerking) projecten bij elkaar komen, is het voor publieke partijen niet eenvoudig de juiste investeringsbeslissingen te maken. Een brede groep bedrijven en instellingen heeft daarom het centraal informatiepunt PPS Netwerk Nederland opgericht. Het Netwerk stelt zich ten doel vooral publieke partijen met concrete raad en daad bij te staan. Het wil onder meer een PPS Netwerk Journaal gaan uitgeven waardoor expertise toegankelijker wordt gemaakt en praktijkervaringen makkelijker gedeeld kunnen worden. Verder is er een Quick Scan gemaakt om mogelijke projecten te kunnen beoordelen. De initiële groep van 15 partijen, die het Netwerk hebben opgezet en die samen het gehele spectrum van disciplines rondom PPS bestrijken, zal waarschijnlijk snel groeien. Zie ook: www.vananaarbeter.nl/NotaMobiliteit/content/nota_H1-4_2.html en www.bestuurskunde.nl.

Reageer op dit artikel