artikel

Prestatievergelijking gemeenten onverantwoord

Geen categorie

Volgens de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) is prestatievergelijking tussen gemeenten onverantwoord. Dat stelt zij in haar advies aan de Twe

Volgens de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) is prestatievergelijking tussen gemeenten onverantwoord. Dat stelt zij in haar advies aan de Tweede Kamer over de lokale lasten en de meting van gemeentelijke prestaties. De Rfv vindt het voor gemeenten ‘bijzonder frustrerend’ te worden aangesproken op eigen verantwoordelijkheden, terwijl in de praktijk hun autonomie steeds verder wordt aangetast.
Daar komt bij dat gemeentelijke prestaties zich moeilijk laten meten en vergelijken. Vaak is er sprake van schijncorrelaties en worden er samenhangen gezocht of gesuggereerd die niet kunnen worden bewezen. Daarom vindt de Rfv de verwijten die het Sociaal en Cultureel Planbureau gemeenten maakt -onder meer over de jaarverslagen- in het rapport ‘Maten voor gemeenten 2005’ onterecht. Zie ook: www.rfv.nl.

Reageer op dit artikel