artikel

Programma voor verbetering kwaliteit overheid

Geen categorie

Het kabinet wil goede afspraken maken met overheids- en semi-overheidsinstellingen over goede dienstverlening aan burgers en bedrijven. Dit zogeheten

Het kabinet wil goede afspraken maken met overheids- en semi-overheidsinstellingen over goede dienstverlening aan burgers en bedrijven. Dit zogeheten Good Governance-programma omvat lopende projecten, zoals het Programma Andere Overheid, de Electronische Overheid en de BurgerServiceCode.
Het programma stelt ook een checklist op en een stimuleringsprogramma. De checklist richt zich op onder meer transparantie, integriteit, toezicht en verantwoording. Het stimuleringsprogramma richt zich op feitelijk handelen, cultuur en houding van medewerkers en professionals. In dit programma worden ook eenvoudige instrumenten ter beschikking gesteld waarmee organisaties via internettoepassingen hun prestaties kunnen vergelijken en integriteitsproblemen kunnen identificeren. Zie ook: www.minbzk.nl/openbaar_bestuur en www.platformkwaliteit.nl.

Reageer op dit artikel