artikel

ACVZ: onafhankelijk toezicht op ambtsberichten nodig

Geen categorie

Op 5 september verscheen ‘Transparant en Toetsbaar, een advies over landeninformatie in het vreemdelingenbeleid’ van de Adviescommissie voor Vreemdeli

Op 5 september verscheen ‘Transparant en Toetsbaar, een advies over landeninformatie in het vreemdelingenbeleid’ van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Hierin staat dat de kwaliteit van Nederlandse ambtsberichten beter moet en dat een in te stellen toetsings- en adviescommissie hierop moet toezien. Voorts dat er op termijn een gemeenschappelijk Europees ambtsbericht over herkomstlanden van asielzoekers tot stand moet komen. De ACVZ pleit voor vergaande Europese samenwerking en heeft de bereidheid hiertoe in een aantal West Europese EU-landen laten peilen. De betrokken landen blijken veel waarde te hechten aan samenwerking, maar geven voorlopig de voorkeur aan zelf verzamelde informatie als basis voor het eigen asielbeleid. Zie ook: www.acvz.com en www.nl.wikipedia.org/wiki/Vreemdelingenbeleid.

Reageer op dit artikel