artikel

Armoedebestrijding belangrijkste duurzaamheidsthema

Geen categorie

Uit de eerste Duurzaamheid Monitor blijkt dat armoedebestrijding volgens de Nederlander het belangrijkste duurzaamheidsthema is. Genetische manipulati

Uit de eerste Duurzaamheid Monitor blijkt dat armoedebestrijding volgens de Nederlander het belangrijkste duurzaamheidsthema is. Genetische manipulatie spreekt het minst aan. Uit dit consumentenonderzoek komt ook naar voren dat volggedrag (“Ik gedraag me pas duurzaam als iedereen dit doet”) een minder grote rol speelt dan vaak wordt gedacht.
Het meest vertoonde duurzame gedrag is het scheiden van afval. De grootste zorg van de respondenten blijkt de veiligheid in de wereld te zijn. De grootste stimulans gaat uit van duidelijk maatschappelijk voordeel. De grootste drempels zijn gebrek aan geld en gebrek aan kennis of informatie. Het minst populair is minder op reis gaan en steunen van organisaties. Zie ook: www.insnet.org/nl/duurzaamheidmonitor.

Reageer op dit artikel