artikel

Betere voorlichting aan consument

Geen categorie

In oktober gaat de ConsuWijzer van start, een centraal informatieloket dat moet bijdragen

In oktober gaat de ConsuWijzer van start, een centraal informatieloket dat moet bijdragen aan betere voorlichting aan consumenten over hun rechten. De bestaande site www.staiksterk.nl zal daarin opgaan. Uitgangspunt van het kabinet is dat bedrijfsleven en consumenten zoveel mogelijk in overleg regelen hoe ze met klachten van consumenten omgaan. Wetgeving dient slechts als stok achter de deur als partijen daarin onvoldoende slagen.
In veel bedrijfstakken zijn al geschillencommissies opgericht. Het is de bedoeling dat dat in het hele bedrijfsleven gebeurt. Het kabinet wil wildgroei voorkomen door te bevorderen dat daarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de bestaande geschillencommissies of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. Zie ook: www.sgc.nl .

Reageer op dit artikel