artikel

Gids gemeentelijke benchmarks geactualiseerd

Geen categorie

De Gids Gemeentelijke Benchmarks is aangevuld met een aantal nieuwe benchmarks: Armoedebeleid, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Bestuurl

De Gids Gemeentelijke Benchmarks is aangevuld met een aantal nieuwe benchmarks: Armoedebeleid, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Bestuurlijke Benchmark Kwaliteitsverbetering in de Openbare Gezondheidszorg. Een aantal andere benchmarks is geactualiseerd. De gids bevat per beleidsterrein een overzicht van benchmarks die voor gemeenten beschikbaar zijn. Sommige benchmarks hebben een keurmerk gekregen. Het keurmerk geeft aan of de benchmark goed en bruikbaar is. Zie ook: www.rekenschap.nl en www.vng.nl/smartsite.dws?id=49182.

Reageer op dit artikel