artikel

ISO-richtlijn voor risicomanagement in ontwikkeling

Geen categorie

De bedoeling van ISO 25700 is tweeledig. Enerzijds moet de richtlijn een generieke handleiding vormen voor risicomanagement die door alle soorten orga

De bedoeling van ISO 25700 is tweeledig. Enerzijds moet de richtlijn een generieke handleiding vormen voor risicomanagement die door alle soorten organisaties kan worden toegepast. Anderzijds moet hij een handvat zijn voor normontwikkelaars om zowel de in normen gebruikte terminologie als de benadering van het concept risicomanagement te harmoniseren.
De richtlijn benadrukt dat risicomanagement onderdeel zou moeten zijn van de cultuur van de organisatie en ingebed moet zijn in alle werkprocessen. Volgens het commentaar dat de Normcommissie Risicomanagement op de Working Draft (conceptrichtlijn) heeft geleverd, is er sprake van nog onvoldoende aanwijzingen hoe om te gaan met de samenhang in het managen van verschillende typen risico’s op verschillende organisatieniveaus. Zie ook: www.nvrb.nl.

Reageer op dit artikel