artikel

Kwaliteitsverbeteringen lerarenopleidingen

Geen categorie

In afspraken die gemaakt zijn met het ministerie van OCW werken hbo-lerarenopleidingen aan verdere kwaliteitsverhoging van de pabo’s en de tweedegraad

In afspraken die gemaakt zijn met het ministerie van OCW werken hbo-lerarenopleidingen aan verdere kwaliteitsverhoging van de pabo’s en de tweedegraads lerarenopleidingen. Een recente evaluatie geeft aan dat het meest in het oog springende besluit de invoering is van een landelijke reken- en taaltoets bij alle pabo’s aan het begin van het studiejaar 2006/2007.
De pabo’s ontwikkelen tevens een standaard voor de kwaliteit van examens en een instrument waarmee kan worden nagegaan hoe EVC’s (Eerder Verworven Competenties) voor zij-instromers in de hbo-lerarenopleidingen worden gewaardeerd. Zie ook: www.hbo-raad.nl en www.minocw.nl.

Reageer op dit artikel