artikel

Meer aandacht nodig voor de 3 P’s

Geen categorie

Er is steeds meer kritiek op het Amerikaanse ondernemingsmodel. Het ondermijnt de samenwerking tussen organisatieleden en het is veel minder productie

Er is steeds meer kritiek op het Amerikaanse ondernemingsmodel. Het ondermijnt de samenwerking tussen organisatieleden en het is veel minder productief dan algemeen wordt gedacht. En het kenmerkt zich -onder invloed van het aandeelhouderskapitalisme- door een grote nadruk op kortetermijnkostenreducties.
In de managementlitaratuur wordt aan dit alles weliswaar aandacht geschonken (men leze de boeken van Donald Kalff, Michel Albert en Charles Handy bijvoorbeeld), maar het uitdenken van alternatieve concepten gaat moeizaam. Het grootste struikelblok voor noodzakelijke veranderingen is de kwestie van het ‘ownership’ van de onderneming. Dat vereist dat het primaat van de aandeelhouders wordt verlaten en dat er meer evenwicht komt tussen de drie P’s: Profit, People en Planet. Zie ook: www.duurzaamondernemen.nl en www.vrom.nl/pagina.html?id=23990.

Reageer op dit artikel