artikel

Minder ziekteverzuim door eigen verantwoordelijkheid

Geen categorie

Eigen verantwoordelijkheid voor het arbobeleid door werkgevers en werknemers leidt tot terugdringing van het ziekteverzuim. Dat is naar voren gekomen

Eigen verantwoordelijkheid voor het arbobeleid door werkgevers en werknemers leidt tot terugdringing van het ziekteverzuim. Dat is naar voren gekomen in de voortgangsrapportage over de uitvoering van arboconvenanten, programma Versterking Arbeidsveiligheid en het programma Versterking Arbeidsomstandigheden Stoffen. Deze drie projecten stimuleren werkgevers en werknemers op vrijwillige basis afspraken te maken over arbeidsomstandigheden.
Onderzoek wijst uit dat in sectoren waar een convenant geldt het ziekteverzuim met 22 procent daalde, tegenover 9 procent in andere sectoren. Inmiddels zijn 26 convenanten afgerond waarvan enkele maatregelen een duurzaam effect zullen hebben. De animo van branches om vrijwillige afspraken te maken is groot. Sectoren blijken ook bereid veel geld te investeren in verbeteringen. Zie ook: www.arbo.nl.

Reageer op dit artikel