artikel

Overheidspersoneel minder tevreden

Geen categorie

Uit het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat overheidspersoneel steeds minder tevreden is over het

Uit het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat overheidspersoneel steeds minder tevreden is over het werk. De daling van de tevredenheid doet zich het sterkst voor bij de waterschappen. Daarna volgen defensie, politie en hoger beroepsonderwijs. De rechterlijke macht is het meest tevreden.
De ondervraagde ambtenaren kijken minder positief naar bijna alle aspecten van het werk. De sterkste daling is te zien bij de primaire arbeidsvoorwaarden en de wijze waarop de organisatie wordt geleid. De tevredenheid over de secundaire arbeidsvoorwaarden is juist toegenomen. Tot aan 2003 nam de tevredenheid bij de overheid toe. Thans ligt die op 72 procent. Zie ook: www.minbzk.nl/overheidspersoneel en www.tevredenheidsindex.nl.

Reageer op dit artikel