artikel

Landelijke norm kwaliteit Jeugdzorg

Geen categorie

Er komt een landelijke meetlat voor de kwaliteit van de Jeugdzorg. Onder leiding van het IPO is een werkgroep aan de slag gegaan, die een tiental meet

Er komt een landelijke meetlat voor de kwaliteit van de Jeugdzorg. Onder leiding van het IPO is een werkgroep aan de slag gegaan, die een tiental meetbare prestatie-indicatoren heeft geformuleerd. De werkgroep verwacht dat het systeem pas in 2009 in zijn geheel in werking zal kunnen treden. Uitgangspunt is dat het niet mag leiden tot extra administratie. Gemeentelijke jeugdzorg en de jeugd-GGZ doen voorlopig niet mee. In een apart advies, dat later verschijnt, zal worden bekeken welke gevolgen aan de resultaten zullen worden gegeven. Bijvoorbeeld of het financiële consequenties moet hebben als blijkt dat een regio op een aantal indicatoren onder de maat presteert. Zie ook: www.ipo.nl en www.jeugdzorg.nl.

Reageer op dit artikel