artikel

Meer aandacht voor kwaliteit in prestatieafspraken politie

Geen categorie

De prestatieafspraken van 2007 zijn ondertekend door de ministers Remkes (BZK) en Hirsh Ballin (Justitie). In vergelijking met de afspraken uit 2002 i

De prestatieafspraken van 2007 zijn ondertekend door de ministers Remkes (BZK) en Hirsh Ballin (Justitie). In vergelijking met de afspraken uit 2002 is de aandacht verschoven van kwantiteit naar kwaliteit. Er is meer aandacht voor de aanpak van notoire overlastbezorgers, de kwaliteit van opsporing, de gebiedsgebonden politiezorg en de kwaliteit van de politieorganisatie. Ook is het de bedoeling dat de informatievergaring over zware en georganiseerde criminaliteit verbeterd wordt.
Het akkoord geldt voor een periode van één jaar met een optie van nog een jaar. De afspraken worden vertaald naar regionale convenanten en convenanten voor het KLPD en de Politieacademie. De afgelopen jaren zijn met prestatieafspraken aansprekende resultaten gerealiseerd. Zie ook: www.minbzk.nl en www.justitie.nl.

Reageer op dit artikel