artikel

Met ketenafspraken betere afstemming zorg chronisch zieken

Geen categorie

In het op 19 oktober verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer over de zorg staat dat chronisch zieken ontevreden zijn over de afstemming van de z

In het op 19 oktober verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer over de zorg staat dat chronisch zieken ontevreden zijn over de afstemming van de zorg die aan hen geleverd wordt. Zowel de Algemene Rekenkamer als minister Hoogervorst zien kwaliteitsafspraken binnen de zorgketen als mogelijke oplossing.
Het HKZ-normstelsel voor toetsing van ketenkwaliteit kan ertoe bijdragen dat zorgverleners hun samenwerking gaan verbeteren en dat zij dit minder vrijblijvend organiseren. Dit toetsingsinstrument bevordert goede onderlinge afspraken. Het zal eind 2006 beschikbaar zijn voor organisaties die hun ketenkwaliteit wensen te verbeteren. Zie ook: www.hkz.nl en www.rekenkamer.nl.

Reageer op dit artikel