artikel

Open Universiteit gaat kennis en vaardigheden verzilveren

Geen categorie

De Open Universiteit heeft als eerste onderwijsinstelling in Nederland het convenant ‘Een Kwaliteitscode voor EVC’ ondertekend. Door EVC (‘erkening va

De Open Universiteit heeft als eerste onderwijsinstelling in Nederland het convenant ‘Een Kwaliteitscode voor EVC’ ondertekend. Door EVC (‘erkening van verworven competenties’) kunnen praktijkkennis en vaardigheden zichtbaar en meetbaar gemaakt worden. Omdat EVC de mogelijkheid biedt kennis te verzilveren, wordt de drempel voor volwassenen verlaagd om (opnieuw) een opleiding te beginnen.
Dit jaar deed de Open Universiteit een proef met EVC. De uitkomsten waren positief. Gestreefd wordt om per 1 september 2007 aan studenten vrijstellling te geven voor reeds verworven kennis en vaardigheden. Zie ook: www.ou.nl en www.kenniscentrumevc.nl.

Reageer op dit artikel