artikel

Wijziging arbowet aanstaande

Geen categorie

De wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet is door de Tweede Kamer geaccepteerd. In deze wetswijziging is meer verantwoordelijkheid opgenomen voor w

De wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet is door de Tweede Kamer geaccepteerd. In deze wetswijziging is meer verantwoordelijkheid opgenomen voor werkgevers en werknemers. Dat wil zeggen dat ze meer mogelijkheden krijgen samen het eigen arbobeleid in te vullen en dit aan te passen aan de specifieke risico’s van de eigen onderneming. Tevens zijn een groot aantal wettelijke arboregels geschrapt.
Wel blijft de overheid de grenzen vaststellen waarbinnen gezond en veilig gewerkt moet worden (doelvoorschriften). Werkgevers en werknemers regelen zelf in zogeheten arbocatalogi hoe zij binnen die grenzen willen blijven. Verwacht wordt dat dit leidt tot meer draagvlak voor het arbobeleid binnen de onderneming. De wijziging gaat van kracht per 1 januari 2007. Zie ook: www.arbo.nl en www.arbeidsinspectie.nl.

Reageer op dit artikel