artikel

‘Groei’ is in 2011 het toverwoord

Geen categorie

Groei is in 2011 het toverwoord voor het bedrijfsleven. Veruit de meeste topmensen geven aan dat ze weer risico's willen nemen en het optimisme over de kansen is nog steeds groeiende. Dat blijkt uit twee onderzoeken waarvan afgelopen week de resultaten werden gepubliceerd. Accountants- en adviesbureau Deloitte kwam met de CFO Survey, consultant Ronald Berger bracht zijn Operations Efficiency Radar naar buiten.

Volgens het kwartaalonderzoek van Deloitte is het aantal cfo’s dat bereid het risicoprofiel te verhogen verdubbeld naar 39%, de hoogste stand in twee jaar. Uit het onderzoek blijkt dat het optimisme onder de corporate-cfo's nog altijd groot is. De meerderheid is, net als vorig kwartaal, positief over de financiële vooruitzichten van hun organisatie (56%). Dit sentiment weerspiegelt zich onder meer in een blijvend positieve verwachting ten aanzien van groei in de cash flow (62%).

De cfo’s verwachten dit jaar zeer veel activiteit op de fusie- en overname markt als ook de Private Equity markt. Alle ondervraagde cfo’s geven aan dat het aantal fusies en overnames in de komende twaalf maanden gaat toenemen. 84% van de cfo’s zegt hetzelfde over de private-equitymarkt.

Verder blijkt uit het Deloitte-onderzoek dat cfo’s de financieringskosten in het algemeen hoger achten dan in het voorgaande kwartaal. Toch zijn de corporate cfo’s positief over het financieringsklimaat en de beschikbaarheid ervan. Zo geeft 79% van de cfo’s aan dat het een goed moment is om geld aan te trekken. Ook financiering via de aandelenmarkt trekt weer aan; de bodem lijkt in het derde kwartaal van 2010 te zijn bereikt. De obligatiemarkt blijft overigens de meest aantrekkelijke financieringsbron voor de corporate cfo’s.

Operations Efficiency Radar
Ook de Operations Efficiency Radar van Roland Berger laat zien dat de industrie weer op de goede weg is. Volgens Roland Berger staat naast groei staat ook verhoogde efficiëntie bovenaan op de agenda van de cfo. Om dit te bereiken zal de focus liggen op het productportfolio, de productie en het werkkapitaal, waarbij innovatie en ontwikkeling een minder grote rol zullen spelen dan in 2010.

Het vertrouwen van het bedrijfsleven in de komst van betere tijden wordt volgens Roland Berger bevestigd door de agenda voor 2011 van de cfo. Waar in 2010 iets meer dan de helft zich nog richtte op productportfolio’s (53%) en productie (54%), is bijna 70% van de cfo’s van plan te werken aan deze onderdelen in 2011. Hierbij zal inkoop en logistiek een grote rol gaan spelen, terwijl innovatie en ontwikkeling worden beschouwd als minder belangrijk dan vorig jaar.

Organische groei
Het komende jaar zullen de meeste bedrijven zich richten op organische groei (78%), groei vanuit het bestaande bedrijf. Bijna de helft van de bedrijven geeft aan zich op groei te richten als gevolg van fusies en overnamen, anorganische groei. Naast groei willen de bedrijven zich richten op het terugdringen van de productiekosten en het verhogen van de efficiëntie.

De onderzochte bedrijven laten weten dat het creëren en managen van groei, optimaliseren van productiekosten en meer flexibel worden de grootste uitdagingen zijn van komend jaar. Roland Berger en de International Controller Association hebben tien succesfactoren geïdentificeerd om de doelstellingen voor 2011 te bereiken:

   1. Selecteer de meest veelbelovende diensten/producten van de organisatie.
   2. Definieer duidelijke, meetbare doelen.
   3. Synchroniseer de diensten/producten om frictie te voorkomen.
   4. Vorm een plan voor het beste gebruik van de diensten/producten.
   5. Zorg dat de randvoorwaarden gecreëerd zijn: budgetten, hulpmiddelen etc.
   6. Vorm cross-functionele teams.
   7. Integreer de doelen in de persoonlijke targets.
   8. Introduceer een effectief projectmonitoringsysteem.
   9. Evalueer regelmatig met het management.
  10. Lanceer ondersteunende communicatie binnen de organisatie.

Het onderzoek werd door Roland Berger Strategy Consultants gezamenlijk uitgevoerd met de International Controller Association, onder honderd West-Europese cfo’s en commerciële directeuren uit de industrie.

Lees de complete CFO Survey bij Deloitte

Lees meer over de Operations Efficiency Radar

Reageer op dit artikel