artikel

Kantoor is geen cocktail lounge, dus gedraag je!

Geen categorie

Een kantoor is geen cocktal lounge: dus zorg er voor dat de mensen op de werkplek zich professioneel gedragen en zich aan normale omgangsvormen houden, schrijft Stephen M. Paskoff in zijn blog op eliinc.com, Paskoff weet uit zijn jarenlange ervaring bij talloze bedrijven dat het vaak niet meevalt met het gedrag van de werknemers en hun omgang met collega’s.

Paskoff, trainer en deskundige op het gebied van gedrag op de werkplek, waarschuwt leidinggevenden op alle niveau’s: zij zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor de manier waarop de werknemers zich gedragen en hoe ze elkaar behandelen. ‘Het draait allemaal om hoe we met elkaar omgaan’.

Volgens Paskoff is respectloos en onprofessioneel gedrag uit den boze, maar kwam (en komt) hij het bij tal van bedrijven veel tegen. Niet zelden zorgen de ‘big shots’ voor de problemen. Zij worden vaak als onaantastbaar gezien en zorgen door hun houding voor een vijandige en (dus) onproductieve werkomgeving. Veel van deze mensen zijn goed opgeleid en enorm getalenteerd en hebben hun sporen al ruimschoots verdiend. Maar ze vergeten vaak één ding: zij moeten zich net als iedere andere werknemer professional gedragen op de werkvloer. Paskoff zegt dat ze dat ook best weten, maar dat de leidinggevenden vaak geloven dat de regels niet voor hen gelden. En dat moet veranderen. Hij schreef er zelfs een boek over: Teaching Big Shots to Behave (and other Human Resource Challenges).

Bazen, managers en medewerkers zullen zich moeten houden aan een aantal  basisnormen voor gedrag en wellevendheid in hun dagelijkse werk. Paskoff beveelt een paar belangrijke stappen aan:

1. Zorg er voor dat de regels er toe doen
Managers en ondergeschikten moeten er van doordrongen zijn dat regels belangrijk zijn voor het team en voor zichzelf. De regels ook voor de leidinggevenden, dus ook zij moeten worden gestraft als ze zich niet houden aan de afspraken over duidelijke, fundamentele principes en gedragsnormen op de werkplek. Op overtreding van de regels moeten sancties volgen. Alleen als de regels strak worden gehandhaafd, heeft het zin ze in te stellen.

2.  Houd de regels simpel
De meeste gedragsproblemen op de werkplek kunnen worden voorkomen of snel worden aangepakt als iedereen beter let op wat er wordt gezegd of geschreven in relatie tot sekse, ras, seksuele geaardheid, religie, leeftijd etcetera. Als we dat allemaal doen, zijn er al veel minder problemen. Duidelijke regels houden het simpel

3. Zorg dat de regels blijven hangen
De regels één keer via het prikbord bekend maken of rondmailen is niet genoeg. Leidinggevenden moeten voortdurend praten over de gedragsnormen op de werkplek, zorgen voor trainingen op dat gebied en open staan voor werknemers die problemen op dit gebied aankaarten. Alleen dan gaat het werken.

Reageer op dit artikel