artikel

Tijd- en geldgebrek zitten ontwikkeling in de weg

Geen categorie

Wie de leeftijd van 55 heeft bereikt, vindt het niet meer nodig om zich verder te ontwikkelen via cursussen en opleidingen. Maar opvallender is de lage deelname aan cursussen en opleidingen van de leeftijdsgroep 35 tot 44 jaar. Juist in die groep zou je veel meer animo verwachten, omdat deze groep in de bloeitijd van de carrière zit. De redenen waarom dat niet zo is: tijdgebrek, geldgebrek en 'dat is er nog niet van gekomen'.

De cijfers en bevindingen komen uit een marktonderzoek in opdracht van cursuszoekmachine cursusvoor.nl, waar een mogelijke oorzaak voor de geringe studiedeelname binnen de 'middengroep' wordt aangedragen: Het ouderschap. In de desbetreffende leeftijd hebben veel mensen nog jonge kinderen, die veel (studie)tijd opslokken. Onderzocht is dit laatste echter niet.

Waar 55 procent van de jongeren tot 35 jaar een cursus volgde in de afgelopen 3 jaar, was dit bij de 35-44 jarigen slechts 36. Ook hun oudere collega's ontwikkelen zich meer: in de categorie 45-52 jarigen volgde 52 procent een cursus of opleiding.

In Nederland volgen 55-plussers tenslotte nog maar heel weinig opleidingen of cursussen. Slechts 8 procent volgde de afgelopen drie jaar nog een cursus. Zoals ze zelf zeggen: 'hebben ze daar de leeftijd niet meer voor'.

Opleiding
Nederlanders met enkel een middelbare opleiding volgen minder vaak cursussen of opleidingen dan diegenen met een hogere opleiding (MBO, HBO, WO): slechts 22 procent van diegenen met een middelbare opleiding volgden de afgelopen drie jaar een cursus/opleiding, tegenover 45 procent van de hoger opgeleiden. Tenslotte volgen ook niet-werkende Nederlanders, beduidend minder cursussen en/of opleidingen (19 procent).

Reageer op dit artikel