artikel

Motivatie blijkt een uitstekend middel tegen stress

Geen categorie

Motivatie blijkt een uitstekend middel tegen stress, althans volgens wetenschappers van de Universiteit van Göteborg in Zweden. Zij onderwierpen it-consulenten aan een uitgebreide psychologische test en concludeerden dat de deelnemers die het meest gemotiveerd waren, het minst last hadden van stress. De stress was ook minder bij degenen die hun eigen werk en werktempo in belangrijke mate in eigen hand konden houden.

Op de website newKerala.com geeft onderzoeker Lars Goran Wallgren aan dat kennis en besef van de werkmotivatie bij de werknemers van enorm belang is voor de ontwikkeling en prestaties van een onderneming. Managers moeten volgens de onderzoeker daarom heel goed in de gaten hebben wat nodig is om de werknemers te motiveren.

Het onderzoek werd gehouden onder it-consultants, omdat die groep volgens Wallgren een goede afspiegeling is van manier waarop een groot deel van de beroepsbevolking in de nabije toekomst zal werken. "Omdat juist informatica-consulanten balanceren op de rand van voortdurende veranderingen met nieuwe werkmethodes en nieuwe technologieën, wordt er van hen een grote mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevraagd", zegt Wallgren.

Juist voor werknemers in die situatie is een motiverende en ook gezonde werkomgeving van groot belang, geeft de onderzoeker aan. Ontbreekt die, dan heeft dat op den duur zeker negatieve effecten op de organisatie.

Reageer op dit artikel