artikel

Te lange reistijd naar het werk grootste struikelblok

Geen categorie

De tijd die het kost om heen en weer te reizen naar het werk is voor de meerderheid van de Nederlanders het grootste struikelblok bij het kiezen van een baan. Een te lange reistijd is voor zes op de tien personen uit de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking de belangrijkste reden om niet voor een werkgever te kiezen, gevolgd door (een minder dan marktconform) salaris en het ontbreken van een goede eerste indruk.

Het gebrek aan mobiliteit, zowel op de weg als op de huizenmarkt, remt de arbeidsmarktactiviteit en maakt dat de wervingscirkel van werkgevers in 2015 tot 55% kleiner wordt.

Dit blijkt uit analyses van Intelligence Group – in opdracht van succesvolwerven.nl – uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO), waarin 2010 ruim 15.000 personen zijn ondervraagd.

Als belangrijkste reden niet te kiezen voor een werkgever noemt de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking de tijd die het kost om de afstand tussen woonplaats en werk te overbruggen. Hiermee is reistijd al meerdere jaren achtereen voor werknemers de belangrijkste afhaakfactor.

Het Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt 2010 toonde eerder dit jaar aan dat 72% van werkend Nederland liever niet langer dan drie kwartier reist naar het werk. Daarnaast wil ruim tweederde niet verhuizen voor een nieuwe baan, zo bleek uit dat onderzoek.

Grootste knelpunt
Naar verwachting zal reistijd ook de komende jaren het grootste knelpunt voor werknemers blijven. Het vormt een onderdeel van de algehele mobiliteitsproblematiek in Nederland: de files waardoor de reistijd voor eenzelfde reis zal toenemen van 60 naar 80 minuten (bron: Mobiliteitsbalans, 2010) en de sterk afgenomen verhuisbereidheid doordat onder meer de huizenmarkt op slot zit.

Dit resulteert in kleiner wordende wervingscirkels voor werkgevers. Naar verwachting zal het wervingsgebied in 2015 tot 55 procent kleiner worden. De regionale arbeidsmarkt zal daardoor nog verder aan belang winnen.

Naast mobiliteit haken veel werknemers af op het salaris en een slechte eerste indruk. “Veel werkgevers hebben dan ook geen wervingsprobleem”, aldus Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group. “Veel werkgevers hebben een organisatieprobleem doordat zij bijvoorbeeld het aannameproces slordig invullen. In dat geval verlies je talent, nog voordat je het kunt aannemen.”

Vrouwen kritischer
Mannen en vrouwen verschillen in het afhaken op een werkgever met name op de mogelijkheid om parttime te werken. Zo geeft ruim één derde van de vrouwen aan niet te willen werken bij een werkgever waar parttime werken geen optie is. Onder de mannen geldt dit voor circa één op de tien. Voor mannen is salaris namelijk vaker een afhaakfactor.

Verder valt op dat vrouwen gemiddeld 10 procent meer afhaakfactoren noemen dan mannen, namelijk 3,6 om 3,3.

Reageer op dit artikel