artikel

Personeel moet productiever worden om beoogde groei te halen

Geen categorie

Om de ambitieuze groeidoelstellingen die het bedrijfsleven zich voor 2011 heeft gesteld te halen, zal het personeel beter moeten presteren. Ceo's wereldwijd eisen forse productiviteitsstijgingen. De sleutel ligt in strategisch performance management, waarmee individuele prestaties verbeterd kunnen worden. Hoewel de ceo’s dit erkennen, is er in de praktijk nog veel ruimte voor verbetering.

Dat alles blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau Hay Group onder 1660 topmanagers bij multinationals in meer dan dertig landen, waaronder de Nederlandse bedrijven Akzo Nobel en ASML Holding.

Volgens het onderzoek beogen multinationals van over de hele wereld een groei van gemiddeld 5,4 procent in 2011, wat in de meeste gevallen meer is dan de voorspelde economische groei door het Internationaal Monetair Fonds (IMF). In West-Europa willen bedrijven gemiddeld 5,1 procent groei behalen, een getal dat bijna drie keer hoger ligt dan de door het IMF voorspelde economische groei van 1,8 procent. De voorspelling door het IMF voor Nederland ligt daar met 1,5 procent overigens nog iets onder. .

Noodzakelijk
De groeitargets van de ondervraagde ceo’s liggen dus een flink stuk hoger dan de economische voorspellingen. De meerderheid (63 procent) geeft dan ook aan dat de groeitargets een aanzienlijke uitdaging betekenen. Hoewel de fusie- en overnamemarkt herstelt, kunnen bedrijven niet alleen op acquisitie vertrouwen om groei te realiseren.

Bedrijven zullen vooral de productiviteit van hun personeel sterk moeten verbeteren om de beoogde groei te behalen. De ceo’s geven aan dat de productiviteit met gemiddeld 6 procent moet worden verhoogd en het merendeel (57 procent) is zelfs van plan nog meer van het personeel te vragen.

Elsbeth van Wely van Hay Group in Nederland: “Businessleiders zaten vast in hun crisisdenken en hebben alles gezet op kostenverlaging om overeind te blijven. Het is nu tijd om de focus te verleggen en zich te richten op het verbeteren van de prestaties van medewerkers”.

Verbeteren individuele prestaties
Volgens haar collega Alrik Boonstra, Director Organizational Effectiveness van Hay Group is performance management de kern van goede bedrijfsresultaten. "In een tijd dat productiviteit van kritisch belang is voor het behalen van de uitdagende groeitargets die directies hebben geformuleerd, moeten topmanagers zich realiseren dat zij zich moeten bezig houden met het managen van prestaties”.

Uit het onderzoek blijkt dat ceo’s erkennen dat het verbeteren van individuele prestaties van cruciaal belang is voor het behalen van de beoogde groei. Maar liefst twee derde (64 procent) geeft aan dat individuele prestaties de drijvende kracht zijn achter het realiseren van de prestaties van het bedrijf als geheel. Daarom is de meerderheid (52 procent) van plan dit jaar individueel performance management gericht in te voeren.

Het onderzoek wijst ook uit dat het managen van de prestaties vaak onvoldoende is afgestemd op de bedrijfsstrategie. De ceo’s weten dat goede afstemming van performance management op de strategie het verschil maakt, en toch faalt bijna driekwart (73 procent) van de bedrijven om dit goed in te voeren. Bovendien geeft 76 procent van de bedrijven aan dat performance management nog onvoldoende aansluit bij de bedrijfscultuur en de daarbij heersende waarden en normen.

Bedrijfscultuur
Dit terwijl de overgrote meerderheid van de topmanagers (90 procent) benadrukt dat de bedrijfscultuur grote invloed heeft op de effectiviteit van het performance management. Hoewel men dat erkent en begrijpt, verbindt toch maar 13 procent van alle bedrijven zowel strategie als cultuur met de performance managementcyclus.

“Kortom, de bedrijven zullen zich bij het managen van de prestaties moeten richten op de strategie en bedrijfscultuur, met alle bijbehorende normen en waarden, omdat ze anders niet in staat zijn de groeitargets te realiseren,” aldus Van Wely.

Download het rapport Sturen op prestaties bij Hay Group (pdf)

 

Reageer op dit artikel